Pháp âm

04-05-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 07 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_ PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI […]

17-04-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 06 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM THỨ 01 : […]

02-04-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 05_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 05 NGUYÊN TÁC: LONG […]

13-03-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG  TRUNG QUÁN LUẬN : KỲ 04 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 04 NGUYÊN […]

13-03-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN :  KỲ 03 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 03 NGUYÊN […]

23-02-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG  TRUNG QUÁN LUẬN_KỲ 02: _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 02 NGUYÊN TÁC: LONG […]

06-02-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN : KỲ 01 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_TỰA_PHẦN 01 NGUYÊN […]

29-12-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_KỲ 69: MẬT TÔNG_BÍ PHÁP MẠN-TRÀ-LA_PHẦN 2 […]