Pháp âm

05-10-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 14 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 09-10_PHẦN […]

10-09-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 13 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_ PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI […]

19-08-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 12 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 08 […]

27-07-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 11 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 07 […]

10-07-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 10 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 06 […]

24-06-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 09 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 05 […]

06-06-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRAGURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT PHÁP ÂM : PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN […]

28-05-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 08 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 04 […]