Pháp âm

28-02-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 21 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

11-02-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 20 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 15-16 […]

20-01-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 19_TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 14 NGUYÊN […]

01-01-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 03 – PHỔ NHÃN BỒ TÁT DỊCH GIẢ […]

18-12-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 18 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 13 […]

03-12-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 17 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 12 […]

09-11-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 16 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 12-PHẦN […]

26-10-2019

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 15 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM NHÂN DUYÊN_BÀI 11 […]