Pháp âm

23-02-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 52_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: HÀNH ĐẠO BỒ ĐỀ _ […]

08-02-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 51_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: SÁNG TỎ NGŨ THỪA – […]

25-01-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 50_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHÁP GIỚI THỂ TÁNH TRÍ […]

06-01-2018

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 49_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ – […]

15-12-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 48_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: MẬT TÔNG _ BÍ PHÁP […]

15-12-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CHỦ ĐẠO: KỲ 47+_ HATHA YOGA : BÀI TẬP CĂN BẢN _ CHÀO MẶT […]

24-11-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 47_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI […]

12-11-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 46_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI […]