Pháp âm

12-11-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI http://www.vajrapani.com _ Email: vajrapani123@gmail.com PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 05 – DI LẶC […]

09-11-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 35 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

22-10-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 34 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

05-10-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 33 TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

14-09-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 32 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

26-08-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 31 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]

07-08-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 04 – KIM CANG TẠNG BỒ TÁT DỊCH […]

07-08-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 30 _TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI […]