Mật giáo

19-12-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI KIM CANG A-XÀ-LÊ CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện MẬT PHÁP DIỆU […]

02-11-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI KIM CANG A-XÀ-LÊ CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT Thực Hiện MẬT PHÁP DIỆU […]

06-09-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT NHẬT AN THỰC HIỆN MẬT PHÁP […]

02-07-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT NHẬT AN THỰC HIỆN MẬT PHÁP […]

02-07-2016

MẬT TÔNG _ Kỳ (03) _ NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ MANDALA (MẠN-TRÀ-LA) Mạn-Trà-La có nhiều tên gọi do nhiều […]

25-06-2016

MẬT TÔNG -Kỳ 02 – Lấy Bộ Kinh Đại Nhật làm giáo chỉ. Lấy Bồ Đề Tâm làm Nhân. Lấy […]

20-05-2016

HUYỄN TAM MA ĐỀ NHĨ CĂN VIÊN THÔNG – QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ***************** Ngài đã Phát Bồ-Đề-Tâm, Đức […]

14-05-2016

MẬT TÔNG KỲ  – I –   Xem Ngã Chấp (Có Ta) Pháp Chấp (Có các Pháp bên ngoài) là […]