Pháp Âm Kinh Viên Giác

12-11-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI http://www.vajrapani.com _ Email: vajrapani123@gmail.com PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 05 – DI LẶC […]

07-08-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 04 – KIM CANG TẠNG BỒ TÁT DỊCH […]

01-01-2020

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC _ CHƯƠNG 03 – PHỔ NHÃN BỒ TÁT DỊCH GIẢ […]

24-10-2016

ESOTERIC DHARMA VAJRAPANI LINEAGE VAJRAPANI GROUP – SUN GENERATION DHARMA SOUNDS (Bilingualism: English-Vietnamese): COMPLETE ENLIGHTENMENT SÙTRA _ CHAPTER 01 : […]

21-08-2016

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT  PHÁP ÂM : KINH VIÊN GIÁC – CHƯƠNG 02 […]

27-03-2016

KINH VIÊN GIÁC CHƯƠNG 01  :    VĂN THÙ Dịch giả    :    Trí Quang Pháp Âm :     Nhật An Nhóm Kim […]