Pháp âm

16-10-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 45_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI […]

27-09-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 44_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT ĐÀN KIM CANG QUÂN […]

11-09-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 43_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC – […]

17-08-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 42_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: CHUYỂN THỨC THÀNH TRÍ (LẦN […]

24-07-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 41_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: PHẬT TRÍ – BÌNH ĐẲNG […]

07-07-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 40_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ […]

16-06-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 39_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: NGỘ NHẬN GIÁC DO DUYÊN […]

30-05-2017

DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG: KỲ 38_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: TRIỆT NGỘ NỘI CHỨNG HỆ […]