KỲ 19_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: MINH ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ VÔ MINH


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI

VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KỲ 19_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM: MINH ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ VÔ MINH

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT HIỆP Thực Hiện