TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 37 TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI 35-36


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG

TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 37
TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI 35-36

NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH

DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện