TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 36_ TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI 34


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG
TRUNG QUÁN LUẬN: KỲ 36_
TRUNG LUẬN YẾU GIẢI_PHẨM QUÁN KHỨ LAI_BÀI 34
NGUYÊN TÁC: LONG THỌ BỒ TÁT
HÁN DỊCH: THÍCH TRÍ DỤ
VIỆT DỊCH: GIẢI MINH
DIỄN GIẢI: A-XÀ-LÊ HỒNG VIỆT
NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện