KỲ 32_KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM : THÍCH NGHĨA 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU THUYẾT GIẢNG:

KHAI THỊ TRỰC NGỘ CHÂN TÂM_ KỲ 32 :
THÍCH NGHĨA 42 MẪU TỰ BÁT NHÃ

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT
NHẬT NỮ Thực Hiện