PHÁP ÂM: MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP . PHÁP QUÁN: QUÁN TỨ ĐẠI


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI
VAJRA GURU
CÙNG NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT thực hiện

MẬT PHÁP – DIỆU PHÁP
PHÁP ÂM: NHƯ LAI THIỀN – ĐẠI NIỆM XỨ – PHÁP QUÁN: QUÁN TỨ ĐẠI