CUNG KÍNH ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL.2560


DÒNG MẬT PHÁP VAJRAPANI

NHÓM KIM CANG TỬ ĐỜI CHỮ NHẬT

CUNG KÍNH ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
PHẬT LỊCH 2560

Mừng Đại Sự Nhân Duyên ra đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mừng Đại Sự Nhân Duyên ra đời của Dòng Mật Pháp VajraPani,

Sự ra đời của Trang mạng Website, lan rộng đẳng pháp quang đánh thức giác đại chúng.

Kỷ niệm Đại Lễ Phật Đản 2560. Mừng Thân Bất Không Kiến phổ nhập thế gian tác Phật Sự.

trangbia-kinhmung-phatdan2560

ĐÀN-PHÁP :  KÍNH-MỪNG-ĐẠI-LỄ-PHẬT-ĐẢN-PL2560 (xem thêm)